Beszámoló a Bnai Brith Budapest Páholy Közgyűléséről

B’nai B’rith Budapest Páholy 2014. június 23-án megtartotta 2014. évi rendes, tisztújító közgyűlését.

A közgyűlésen a tagság szinte teljes létszámban jelen volt. Vadász Magda, a leköszönő elnök üdvözletét követően a közgyűlés a hagyományos gyertyagyújtással kezdődött.

A Közgyűlésnek két napirendi pontja volt, a leköszönő elnökség beszámolója és a tisztújítás.

A beszámoló elhangzása előtt dr. Bajor Gábor köszönetet mondott az elnöknek, amiért éveken át önzetlenül, fáradságot nem ismerve tevékenykedett a szervezet érdekében. Az elhangzott beszámolót a tagság egyhangúlag elfogadta. A második napirendi pontjaként lezajlott a tisztújítás. dr. Bajor Gábor, a jelölő bizottság nevében ismertette a jelölteket, akik a tagság számára röviden beszéltek önmagukról.

A B’nai B’rith Budapest Páholy elnökének Breuer Pétert választották meg. Az új elnökségi tagok Vadász Magda elnökhelyettes, Bajor Mária, Hajós Viktor, Medgyesi Andrea, Sugár Sára.

A közgyűlés kötetlen beszélgetéssel folytatódott, és jó hangulatban zárult.