Jó emberek kapták a Magyarországi Zsidókért 2011 díjat

Dr. Feldmájer Péter, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Elnöke idén négy kiemelkedő személyiségnek, Manninger Jenőnek, a Zala Megyei Közgyűlés elnökének, Rosinger Oszkárnak, a Karcagi Zsidó Hitközség nyugalmazott elnökének, Dr. Suchman Tamás, korábbi miniszternek, és Dr. David Moskovits rabbinak adta át a  „Magyarországi Zsidókért” díjat, munkásságuk elismeréseként. Dr. Feldmájer Péter elmondta, hogy az elismerésben azok a kiváló emberek részesülhetnek, akik az elmúlt időszakban sokat tettek azért, hogy a társadalmi béke, az emberek, felekezetek közötti párbeszéd erősödjön. A Mazsihisz elnöke üdvözlő beszédében kiemelte, hogy „jó emberek kapták a „Magyarországi Zsidókért” díjat.”

Az idei díjazottak kiemelkedő tevékenységet végeztek a hazai zsidóság felemelkedése, a zsidó élet felvirágoztatása érdekében. Így „A zsidó temetők helyreállítása és megóvása érdekében kifejtett áldásos tevékenységéért” Manninger Jenő, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke vehette át a MAZSIHISZ elnökének elismerését.
Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz ügyvezető igazgatója Manninger Jenő kitüntetésének indoklásakor kiemelte, hogy „Lelki kötelességének érzi, hogy a múlt méltánytalanságaira is emlékezve fejet hajtson Zala megyei meggyilkolt polgárainak emléke előtt, s hogy közös munkával elsőként az országban minden zsidótemetőt helyreállítsanak Zala megyében.”

A magyarországi vidéki zsidóság érdekében kifejtett tevékenység rendkívüli erőfeszítéseket igényel, ezért is van különös jelentősége, hogy a „Nagykunság zsidó emlékeinek megőrzéséért, a karcagi vallásos zsidó élet felvirágoztatásáért és a zsinagóga felújításáért végzett áldásos tevékenységéért” Rosinger Oszkár, a Karcagi Zsidó Hitközség ny. elnöke kapta meg a Magyarországi Zsidókért díjat.
Zoltai Gusztáv többek között az alábbiakat mondta Rosinger Oszkár munkásságáról: „Életében a zsidó hit mindig is meghatározó fontossággal bír, a Karcagi Zsidó Hitközséghez gyermek kora óta erősen kötődik. Nevéhez fűződik a karcagi zsinagóga teljes felújítása, külső és belső tereinek rekonstrukciója. Munkássága során nemcsak a kapott támogatásokat használta fel, hanem magánvagyonából is jelentős adományokkal támogatta a Karcagi Zsidó Hitközséget, ezzel példát mutatva a felnövekvő generációnak.”

A magyarországi zsidó hagyományok ápolása mindenkor kiemelkedő tevékenység, ezért a „zsidó élet újra felvirágoztatása, a vészkorszak áldozatai emlékének megőrzése, a Somogy Megyei zsidó temetők fenntartása érdekében végzett áldásos tevékenységéért” Dr. Suchman Tamás, volt miniszter érdemelte ki a kitüntetést.
Zoltai Gusztáv laudációjában kiemelte, hogy Dr. Suchman Tamás „1997-től, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány felügyelő bizottságának elnöke, s évekig a Magyar Zsidó Hitközségek Szövetsége alelnökeként dolgozott a magyarországi zsidóság kultúrájának és hagyományainak felvirágoztatásáért. Sokat tett a vészkorszak áldozatai emlékének megőrzése és a Somogy Megyei zsidó temetők fenntartása és felújítása érdekében.”

A magyar zsidó ifjúság nevelése, az oktatás, a zsidó hagyományok életben tartása az egyik legfontosabb feladat, ezért a „magyarországi zsidó oktatás felvirágoztatása, a zsidó ifjúság nevelése, a magyar zsidóság hagyományainak megőrzése érdekében kifejtett áldásos tevékenységéért” kapta meg Dr. David Moskovits rabbi a „Magyarországi Zsidókért” díjat.
Zoltai Gusztáv a kitüntetés indoklásában kiemelte, hogy Dr. David Moskovits „a rendszerváltás után az elsők között kezdeményezte olyan zsidó iskola létrehozását, amely a zsidó fiatalság hagyományos, vallásos értékrend szerinti nevelését, oktatását tűzte ki célul. Dr. David Moskovits célja, hogy a vallási hagyományokhoz ragaszkodó, ugyanakkor a kor követelményeihez alkalmazkodni kész, alkotó és közösségi szellemű ifjúságot neveljen. Kiemelendő az a nagylelkűség, amivel anyagi segítséget nyújtott a Szeretetkórház bővítéséhez. Dr. David Moskovits életének nagyon fontos és meghatározó feladata a zsidó oktatás felvirágoztatása, a zsidó ifjúság nevelése, a magyar zsidóság hagyományainak ápolása, terjesztése, és megőrzése.”

Dr. Feldmájer Péter, a Mazsihisz Elnöke azzal gratulált a díjazottaknak, hogy „Az a legjobb mai napban, hogy jó embereknek tudtunk díjat adni, s ez jó érzés a mai világban.”

WHJO info