Könyvajánló! Rabbi Israel Méir Lau: A zsidó élet törvényei

Active Image Megjelent a MAZSIHISZ kiadásában, Budapesten, Rabbi Israel Méir Lau: „A zsidó élet törvényei” cimű műve. A könyv a világ számos pontján nagy sikert aratott már angol, orosz és német fordításban. Korábban magyarul nyelven már kétszer is megjelent, de mindkét alkalommal Izraelben adták ki.  Ám ezek a kötetek elfogytak, s ha egy részük el is jutott Magyarországra, azok az új, a megnövekedett igényeket már nem elégíthették ki.

Szerkesztőségünk a könyvhöz, a könyv budapesti bemutatóján elhangzott méltató beszéd szövegével szeretne "kedvet csinálni".

"Kérem, vigyék hírül barátaik, ismerőseik körében e nagyszerű könyv rangját és jelentőségét.

A magyar zsidóság számára ünnep ez a néhány nap.  Közöttünk tartózkodik Israel Meir Lau főrabbi, az askenáz zsidóság legtekintélyesebb szellemi, vallási vezetője. Az alkalom, amiért eljött magyar testvéreihez, kettős. Most emlékezünk meg a budapesti gettó 1945-ös felszabadulásának évfordulójáról.Számunkra feledhetetlen és jelképes ez a nap. Méir Lau most velünk hajt fejet 600 000 magyar zsidó mártír emléke előtt, ő, akit Lengyelországból kis gyermekként hurcoltak Buchenwaldba. Abba a náci lágerba, ahol sok honfitársunk raboskodott és pusztult el.

A másik alkalom, amiért körünkben üdvözölhetjük a tudós rabbit: éppen most, a MAZSIHISZ kiadásában, Budapesten jelent meg korszakos műve: „A zsidó élet törvényei”. E jelentős könyv angol, orosz, német fordítása már nagy sikert aratott a világ számos pontján. Magyarul is kétszer jelent meg, mindkétszer Izraelben.  Ám ezek a kötetek elfogytak, s ha egy részük el is jutott Magyarországra, azok az új, a megnövekedett igényeket már nem elégíthették ki.

Így és ezért gondolt a MAZSIHISZ arra, hogy az új kiadás, amelynek bemutatóját az Önök jelenlétében itt és most tartjuk, azoknak ajánljuk, akik ezután ismerkednek meg a zsidó vallás fundamentumaival, illetve, ha ezek már megvannak, az érdeklődőknek legyen módjuk tudásukat elmélyíteni.

Országunkban az utóbbi időben megélénkült a zsidóság iránti érdeklődés. Sokan keresnek biztos, morális közösséget az ősi vallás keretei között, mások a magányosság, a gazdaság kíméletlen versenyében találnak ösztönző, segítő támaszt maguknak, és vannak, akik a hit, a hagyomány erejével kívánják felvértezni magukat. Sok embernek hiányzik az az intenzív érzés, a folyamatos feloldódás és feltöltődés, amelyről tudják, hogy a judaizmusban ez megvan. Mi több: ez annak lényege.

Israel Méir Lau nagyszerű könyvvel ajándékozott meg bennünket. Stílusa egyszerű, vonzó, szerkezete világos, áttekinthető. Tekinthetjük tankönyvnek és családi útmutatónak, egészségünk őrének, lelkünk ápolójának. A mű éppúgy tórai, bibliai tanítás, zsoltáros segédlet, irodalmi olvasókönyv, mint ahogy történelmi példázat-tár és kincses irodalmi album. Egyszóval letehetetlen.

Magam, személy szerint is meghatott vagyok, hogy e kötet itthoni kiadásában közreműködhettem. Valamit tehettünk azért, hogy a magyarországi zsidóság újra rátaláljon arra az útra, amelyen testvéreink már régen járnak.

Múltunk gazdag és jelentős. Könyvek és monumentumok őrzik alkotásainkat, templomokat, iskolákat építettünk. A polgári tudományban, a művészetekben arany lapok őrzik a magyar zsidó szellemi teremtők nevét, s Herzl Tivadar felélesztette a hazátlan milliókban a zsidó állam varázslatos eszméjét.

A nagyvilág gyorsan változik, a globalizáció átalakítja, megváltoztatja a társadalmi folyamatokat. Ilyen tempó mellett a zsidó szellem állandóságára, a zsidóságnak és az emberiségnek, nagyobb szüksége van, mint volt bármikor. Ezt a fix pontot jelenti számunkra, mindenki számára, Israel Méir Lau könyve.

Ezért üdvözöljük az új magyar kiadást örömmel és bizakodva, hiszen elkötelezetten hisszük, hogy segít feloldódást találni a modern kor ellentmondásaiban, és sokaknak ajtót nyit, egyfelől újra ajtót nyit a régi ajtó megtalálására, másfelől lehetőséget kínál sokaknak az általuk keresett új út felfedezésére, megtalálására.

Kérem, vigyék hírül barátaik, ismerőseik körében e nagyszerű könyv rangját és jelentőségét. Ne feledjék: Rabbi Israel Méir Lau: „A zsidó élet törvényei”.

BreuerPress-media info